01.01.-15.05.
12.09.-31.12.
53 Euro
16.05.-19.06.
29.08.-11.09.
63 Euro
20.06.-28.08. 74 Euro