01.01. - 01.06.
01.09. - 31.12.
60 Euro
02.06. - 22.06.
25.08. - 31.08.

70 Euro
23.06. - 24.08.
110 Euro