01.01.-27.06.
31.08.-30.09.

88 Euro
27.06.-31.08.
120 Euro