01.01.-15.05.
12.09.-31.12.
58 Euro
16.05.-19.06.
29.08.-11.09.
69 Euro
20.06.-28.08. 83 Euro